Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost MOJOKRA s.r.o., www.monila.eu, se sídlem Školní 19, Nelahozeves, identifikační číslo: 28247876, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu firmy Smetanova 968 410 02 Lovosice, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Vrácené zboží nesmí nést stopy používání, musí být v ochranných značkových obalech (v případě, že tak byly zaslány - značkové obaly, pouzdra a krabičky) a musí obsahovat všechny etikety.

1.5 Spodní prádlo a plavky z hygienických důvodů není možné vrátit.

1.6 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, taková zásilka nemůže být z naší strany přijata.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Následující formulář si prosím v případě odstoupení od smlouvy vytiskněte, vyplňte a zašlete na adresu:

MOJOKRA s.r.o.
Smetanova 968
41002 Lovosice

nebo naskenovaný emailem na  shop@monila.eu 

Formulář pro odstoupení od smlouvy